Praktijkvisie


Logopediepraktijk Verdaat is een allround praktijk in Veldhoven voor alle leeftijden (kinderen en volwassenen) en alle logopedische stoornissen (o.a. stem, spraak, taal, gehoor en alle daarmee samenhangende communicatieproblemen)

We maken in de behandeling gebruik van de laatste nieuwe onderzoeks- & behandelmaterialen en software. We staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Dat wil zeggen dat we voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Hetgeen o.a. betekent dat we het aantal uren na- & bijscholing hebben gevolgd dat nodig is om geregistreerd te zijn.
Tevens zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie & lid van een kwaliteitskring.


De cliënt staat steeds centraal. Er wordt goed bekeken wat wij kunnen bieden aan de client  en alle betrokkenen in zijn/haar omgeving. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan een goede multidisciplinaire samenwerking door verslaglegging en overleg met verwijzende instanties zoals de huisartsen, specialisten (o.a. neuroloog, KNO-arts, kinderarts, tandarts) en eventuele andere begeleiders en/of behandelaars (zoals o.a. de fysiotherapeut, de ergotherapeut). Samenwerking met het audiologisch centrum. Bij een schoolgaand kind kan het ook gaan om samenwerking en overleg met de leerkracht en leerlingenbegeleiding. 

 

 

Wegens omstandigheden is de praktijk voorlopig gesloten.