Hoe kan de logopedist u helpen?

 
Iemand komt bij ons terecht op eigen initiatief of op advies van iemand uit zijn of haar omgeving.
Degenen die de problemen signaleren kunnen ouders, familie of vrienden zijn, maar ook een leerkracht , het audiologisch centrum,  de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau, uw  huisarts, de tandarts en de specialist  in het ziekenhuis (KNO-arts, kinderarts, neuroloog).
Uw huisarts of specialist kan een verwijsbrief verzorgen.
De logopedische behandelingen worden in de meeste gevallen gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Logopedie zit in het basispakket.
U kunt dan contact opnemen met ons via de telefoon of per e-mail (via het contactformulier op deze website) voor vragen of voor het maken van een eerste afspraak.
Tijdens de eerste afspraak hebben we met u een intake/-anamnesegesprek.
Daarin worden algemene- & medische gegevens (die verband kunnen houden met de klacht) genoteerd, de “hulpvraag” van u en de verwijzer worden in kaart gebracht.
Mogelijk krijgt u ook alvast wat eerste adviezen & oefenideeën mee naar huis.
 
Daarna volgt het logopedisch onderzoek.
Een logopedisch onderzoek kan bijvoorbeeld een articulatietest of een taaltest zijn, een afasie/dysartrie onderzoek, stemonderzoek, stotter/broddelonderzoek etc.
De resultaten van het onderzoek en het behandelingsplan worden met u besproken.
U ontvangt een onderzoeksverslag met de testresulaten.
Wanneer u of uw kind ook te maken heeft met de behandeling door een orthopedagoog, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut , tandarts  of begeleiding van de leerlingenbegeleiding  of remedial teacher van school,  gaan we bekijken of het wenselijk is dat de behandelingen op elkaar afgestemd worden.
Indien u dit graag wilt nemen wij dan contact met hen op voor een goede samenwerking in het belang van een optimale hulp aan de cliënt.
In de loop der jaren is er een goed contact opgebouwd met de verschillende verwijzers en de leerkrachten van de scholen en andere medici/paramedici  in Veldhoven en omgeving.