Logopedie, meer dan spraakles

Algemeen

Wanneer u of uw kind stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt, stottert, onduidelijk spreekt, moeite heeft met de vorming/uitspraak van klanken of woorden, moeilijk op woorden kan komen, een kleine woordenschat heeft of moeite heeft met vormen en/ of begrijpen van woorden, zinnen of een logisch verhaal, problemen heeft met horen of luisteren, lezen en schrijven kan de logopedist u mogelijk helpen.

 

Spreken

- Onduidelijk spreken

- Slechte verstaanbaarheid

- Vertraagde spraakontwikkeling. De uitspraak blijft achter met vervanging, weglating en of verkeerde uitspraak van klanken.

- Verbale ontwikkelingsdyspraxie: Wanneer de spraak bij kinderen niet of moeilijk op gang komt en het kind zichtbaar moeite heeft met de vorming van de klanken. Er zijn o.a problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de mondbewegingen.

- Nasaliteit. Open neusspraak/gesloten neusspraak/gemengd.

- Spraakproblemen a.g.v. gehemeltespleet/schisis.

- Broddelen

- Stotteren

- Slissen en lispelen

 

Taal

- Taalontwikkelingsstoornissen : Verlate taalaanvang of vertraagde ontw/ geretardeerde taal.

- Taalstoornis receptief/expressief:

Op het gebied van fonologie,semantiek,syntaxis,morfologie,lexicon

- Pragmatische taalvaardigheden problemen geven.

- Woordvindingsproblemen

 

Gehoor/ luistervaardigheden

- Bij zwakke luistervaardigheid

- Spraakproblemen a.g.v. slechthorendheid/doofheid

- Auditieve verwerkingsproblemen

- Zwakke auditieve vaardigheden

 

Meertaligheid

- Interferentie of transfer problemen

- Codewisseling

- Zorgen rondom de taalontwikkeling in het nederlands of in de eigen taal

 

Rol van de logopedist bij lees- & / spellingsproblematiek
- Vroegtijdige interventie &  signaleren van risicofactoren
- Dyslexie . Logopedisten met hun  deskundigheid op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en therapie op het gebied van spraak- & taalstoornissen kunnen ook grote rol vervullen in de therapie bij mensen met dyslexie.

 

Slikken/kauwen/ afwijkende mondgewoonten
- Habitueel mondademen/ open mondgedrag
- Afwijkende/zwakke mondmotoriek
- Duim- & vingerzuigen & andere zuiggewoonten
- Eet-  en drinkproblemen
- Slikproblematiek

 

Spraak- taal en/of slik- problematiek bij neurologische aandoeningen
- Afasie
- Dysartrie
- Parkinson

 

Stem
- Keelklachten ten gevolge van intensief of verkeerd stemgebruik
- Bij heesheid/schorheid bij kinderen en volwassenen
- Bij een te hoge of te lage spreekstem
- Stembandknobbeltjes
- Stembandpoliepen
- Stembandoedeem
- Stembandverlamming
- Strottenhoofdkanker
- Afonie

 

Adem
- Bij stemklachten
- Hyperventilatie
- Bij longproblemen